hacken

  • Hacken staat in het woordenboek beschreven als ‘het indringen van een computer en ongeautoriseerd bekijken van gegevens. Desondanks hoeft het werkwoord ‘hacken’ niet altijd computergerelateerd te zijn. Daarnaast ziet men, mede dankzij de negatieve media-aandacht, het hacken als een illegale bezigheid. Hackers vinden problemen en lossen deze, waar mogelijk, op. De verbeteringen die ze doorvoeren, en de kennis die zij hebben opgedaan geven ze door aan collega’s. De boosdoeners heten in werkelijkheid crackers. Bron: www.Beveilingingslek.nl

Cracken

  • Een cracker, vrij vertaald als computerkraker, is een soort ‘familie’ van de hacker. Een computerkraker maakt zich schuldig aan het inbreken van (beveiligde) computersystemen, met vaak rampzalige gevolgen voor de computereigenaar. Zoals ook te lezen is onder het kopje ‘hacken’, wordt de computerkraker vaak onterecht een hacker genoemd. Een hacker kent de ‘personal computer’ als zijn eigen broekzak en probeert een computersysteem juist te verbeteren met eigen oplossingen. Een cracker is daarentegen uit op criminele activiteiten met de computer. Sinds 1980 hebben crackers, mede dankzij films en andere entertainment- en mediavormen, last van een vertekend beeld. Ongewassen bebrilde jongens die vrij simpel een computer binnen weten te dringen. Dit heeft alles te maken met het feit dat er in de begin jaren van de computer nog geen beveiliging van toepassing was, waardoor zelfs systemen van de FBI of het leger nog relatief makkelijk te kraken waren. Bron: www.beveiligingslek.nl